бул. „Мадрид“ 38
             София 1505

02 943 49 04
02 946 35 14
02 964 35 16

office@miramarfilm.com